Om Saltoftehus

Forside > Om Saltoftehus

Mere eller mindre midt i Danmark, dybt inde i naturens skønneste galleri ligger et af Danmarks historiske mødesteder. Her er vi med topmoderne konferencefaciliteter i historiske omgivelser, parate til at give dig og dine gæster præcis den oplevelse i efterspørger, og lidt til.

Se vores præsentationsvideo

Saltoftehus er en moderne konference virksomhed, der ejes og drives af Birgitte Boserup. Saltoftehus er beliggende på Saltofte Gods, som ejes af Niels Boserup. Ægteparret Niels og Birgitte Boserup er 3. generation af Boserup-slægten, som sammen med deres to børn (4. generation) er bosiddende på Saltofte Gods.

Saltoftehus-familie
Saltoftehus-facade

Historie

“Hvis ikke du ved, hvor du kommer fra – så ved du heller ikke, hvor du er på vej hen”. På Saltoftehus ved, vi hvor vi kommer fra, og ved hvor vi vil hen med Saltofte Gods og Saltoftehus, i den tid det er vores privilegium at forvalte dette sted.

Læs om vores historie
Saltofte Gods’ historie, er en historie som involverer mange mennesker på egnen gennem tiden. Mennesker, som har haft deres daglige gang her, arbejdet her, boet her og været en del af denne historie for en tid. Lige nu er det os – Niels og Birgitte Boserup, 3. generation Boserup på Saltofte Gods – der ejer og forvalter stedet og bærer historien videre. Vi gør det med kærlighed til stedet, omstillings-parathed til nutiden, og frem for alt stolthed og en god portion arbejde.

Saltofte Gods er oprindeligt bygget i 1844 som en sammenføring af tre mindre bondegårde. I mange år hørte Saltofte Gods ind under Vesterbygård, som igen i en periode hørte ind under Lerchenborg Gods ved Kalundborg. I 1913 købte Poul Boserup – farfar til nuværende ejer, Niels Boserup – Saltofte Gods fra Vesterbygård. Der var meget at tage fat på for en dygtig og flittig landmand med stor viden og indsigt i erhvervet. Med årene fik Poul Boserup Saltofte Gods moderniseret og bragt frem til at være et fremsynet og moderne landbrug. Han var f.eks. foregangsmand indenfor børnemælk til Københavns børn under 2. verdenskrig. Mælk som blev malket om morgenen, kom på toget i Svebølle og var ude i købmandsbutikkerne inden frokost. Landets første mælkekøletank stod (og står) på Saltofte Gods. I 1954 talte mandskabet 16 mand og 3 traktorer.

Saltoftehus-billede-11

Omgivelser

Der er så dejligt ude på landet. Fred, idyl og bindingsværkshuse – og et helt moderne konferencecenter.

Saltoftehus ligger som en del af Saltofte Gods, omgivet af knap 400 ha egen smuk og forskelligartet natur og marker. Saltofte Gods er et top-moderne aktivt landbrug.

Læs om vores omgivelser
Den private skov på 30 ha, som grænser direkte op til godset, er vores største konferencelokale med ubegrænset kapacitet, højt til loftet  og væg til væg natur i evig forandring med årstiderne og vejret. Her kan tænkes store tanker, teambuild’es og meget mere – helt uforstyrret. Når vi dækker op til middag i skoven, er det som i elverkongens grønne sal, hvor fakler og kandelabre lyser op under træernes kroner, mens personalet kræser om gæsterne med mad og drikke.

Her er stille, fuglenes sang kan høres, rådyrene og fasanerne har deres gang på mark og i have, og stjernerne er så smukke, når mørket sænker sig over stedet.

Saltoftehus-slider-miljoe-3

Landbrug

Med Saltofte Gods som udgangspunkt, tilrettelægger og driver Niels Boserup idag omkring 800 ha ager (egen jord og forpagtede ejendomme. Driftsformen er planteavl og virksomheden har 3-5 ansatte årstids-bestemt – hertil kommer skov – og andre arealer.

Læs om vores landbrug

Niels Boserup har ejet og drevet Saltofte Gods i 3 årtier. Nøgleordene er: Effektivitet, optimering og omstillings-parathed med hensyn til at bevare et sundt miljø – ud fra den forudsætning, at landmanden er den, som skal leve af jorden, og derfor er den nærmeste til at kende den og passe på den.

I dag drives knap 700 hektar landbrug udfra Saltofte Gods. Bygningerne kan synes mange og store for nogle, men idet stedet er en travl og moderne produktionsvirksomhed, er de faktisk fuldt udnyttede til både landbrugs-virksomheden og til konference-virksomheden Saltoftehus.
De nyeste teknologier tages gerne i brug – og maskinparken disponeres efter effektivitet og teknologi.

Maskinparken, som driver de 700 hektar er bygget op om John Deere og Claas og JCB.

Avlsgårdsanlægget tæller 3 store stålsiloer (á 917 tons) til opbevaring og tørring af korn, 2 store haller (den ene bygget til at møde EU-krav for opbevaring af korn), 1 stor maskinhal, og et moderne engelsk plantørreri.

Derudover har Saltofte Gods  et moderne værksted, som servicerer maskinparken.

Landbruget dyrker primært : hvede og rug til brød , byg til malt , raps til raps olie, græsfrø til græsplæner og halm til lokal varmeværk og halm til eget halmfyr. Sukkerroer indgår lejlighedsvis i sædskiftet.

Saltofte Gods er en del at Kalundborg Symbiose, ( http://www.symbiosis.dk/) idet vi aftager Biomas gødning, som for os er en råvare og for Novo Nordisk og Novozymes er et biprodukt.

Udlejnings huse: Saltofte Gods udlejer 5 huse.

Saltoftehus-billede-10

Bæredygtighed / CSR

Hele Saltoftehus  og Saltofte Gods opvarmes af et moderne CO2-neutralt moderne Faust halmfyr. (Halm fra egne marker) 910 solceller på 3 laders tage, forsyner hele godset og konference ejendommen med strøm – vi er selvforsynende – producerer 210.000 kWh/år – dobbelt så meget som hele ejendommen bruger – her er vi så mere end CO2 neutrale.  El-installationerne i de tre nyistandsatte bygninger er nyetableret med lavenergi-pærer.

Læs om bæredygtighed
Møblerne på vore 22 moderne værelser, stue og bar er fremstillet i Danmark. Alle sæber er astma-og allergi testede, og alle skilte på ejendommen, er fremstillet i ege- eller kirsebærtræ fra egen skov.

Saltoftehus er godkendt som Green Key virksomhed af HORESTA, hvilket betyder at vi tager ekstra hensyn til miljø og bæredygtighed – uden at gå på kompromis med kvalitet og service. Læs mere om The Green Key her: www.green-key.dk

Eksempelvis kan nævnes :

  • Alle toiletter har øko-skyl på under 6 ltr.
  • Alle vandhaner i håndvaske imødekommer krav til max. 8 ltr./min.
  • Alle skilte er fremstillet af en lokal træskærer i træ fra Saltofte Gods´ plantage og skov.
  • Asketræplanke gulvet i konferencelokalerne i Frugtlageret er fremstillet af asketræ fra vor egen skov bearbejdet af Orebo Træindustri A/S.
  • Alle tekstiler leveres gennem DFD.
  • Alle plenum konference lokaler har direkte adgang til den fri luft.

Affald opdeles og bortskaffes efter gældende regler (glas, flasker, papir, bio, restaffald, batterier).

"Ikke at forsvinde i mængden, som man kan opleve at gøre på et stort konference center, var en vigtig del af den gode oplevelse, så TAK for jeres meget store del i at gøre det til nogle virkelig gode dage, og jeg håber at komme til at besøge jer igen."  

Briddi Escherich, Finansforbundet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

SALTOFTEHUS
Saltoftevej 7
DK–4470 Svebølle

Tlf: +45 40 13 59 91
Kontakt

Privatlivspolitik

Copyright ©2018 Saltoftehus.
All rights reserved.

Konference og arrangementer