Om Saltoftehus & Rådgiving

Forside > Om Saltoftehus & Rådgiving

Mere eller mindre midt i Danmark, dybt inde i naturens skønneste galleri ligger et af Danmarks historiske mødesteder. Her er vi med topmoderne konferencefaciliteter i historiske omgivelser, parate til at give dig og dine gæster præcis den oplevelse i efterspørger, og lidt til.

Se vores præsentationsvideo

Saltoftehus-billede-11

Rådgivning / tilrettelæggelse

Birgitte har mange års erfaring i tilrettelæggelse af store og små konferencer ned i mindste detalje – fra start til slut.
For at du som kunde opnår det optimale udbytte af jeres tid og investering, råder vi jer til at læne jer op af Birgitte´s indgående viden om stedets muligheder og tage imod rådgivning herom. Birgitte ved helt præcist hvad hun kan få “ud af” Saltoftehus og stedets specielle DNA. Al aktivitet udendørs allokeres og tilrettelægges af Birgitte og Saltoftehus´ samarbejdspartnere.
I kan ofte få meget bedre udbytte af jeres tid, og nå jeres mål på en måde som øger jeres deltageres hukommelse omkring jeres konference.
Jo mere vi bliver involveret på forhånd, jo bedre kan vi deltage i at optimere jeres udbytte.

Saltoftehus er en moderne konference virksomhed, der ejes og drives af Birgitte Boserup. Saltoftehus er beliggende på Saltofte Gods, som ejes af Niels Boserup. Ægteparret Niels og Birgitte Boserup er 3. generation af Boserup-slægten, som sammen med deres to børn (4. generation) er bosiddende på Saltofte Gods.

Saltoftehus-familie
Saltoftehus-facade

Historie

“Hvis ikke du ved, hvor du kommer fra – så ved du heller ikke, hvor du er på vej hen”. På Saltoftehus ved, vi hvor vi kommer fra, og ved hvor vi vil hen med Saltofte Gods og Saltoftehus, i den tid det er vores privilegium at forvalte dette sted.

Læs om vores historie
Saltofte Gods’ historie, er en historie som involverer mange mennesker på egnen gennem tiden. Mennesker, som har haft deres daglige gang her, arbejdet her, boet her og været en del af denne historie for en tid. Lige nu er det os – Niels og Birgitte Boserup, 3. generation Boserup på Saltofte Gods – der ejer og forvalter stedet og bærer historien videre. Vi gør det med kærlighed til stedet, omstillings-parathed til nutiden, og frem for alt stolthed og en god portion arbejde.

Saltofte Gods er oprindeligt bygget i 1844 som en sammenføring af tre mindre bondegårde. I mange år hørte Saltofte Gods ind under Vesterbygård, som igen i en periode hørte ind under Lerchenborg Gods ved Kalundborg. I 1913 købte Poul Boserup – farfar til nuværende ejer, Niels Boserup – Saltofte Gods fra Vesterbygård. Der var meget at tage fat på for en dygtig og flittig landmand med stor viden og indsigt i erhvervet. Med årene fik Poul Boserup Saltofte Gods moderniseret og bragt frem til at være et fremsynet og moderne landbrug. Han var f.eks. foregangsmand indenfor børnemælk til Københavns børn under 2. verdenskrig. Mælk som blev malket om morgenen, kom på toget i Svebølle og var ude i købmandsbutikkerne inden frokost. Landets første mælkekøletank stod (og står) på Saltofte Gods. I 1954 talte mandskabet 16 mand og 3 traktorer.

Saltoftehus-billede-11

Omgivelser

Der er så dejligt ude på landet. Fred, idyl og bindingsværkshuse – og et helt moderne konferencecenter.

Saltoftehus ligger som en del af Saltofte Gods, omgivet af knap 400 ha egen smuk og forskelligartet natur og marker. Saltofte Gods er et top-moderne aktivt landbrug.

Læs om vores omgivelser
Den private skov på 30 ha, som grænser direkte op til godset, er vores største konferencelokale med ubegrænset kapacitet, højt til loftet  og væg til væg natur i evig forandring med årstiderne og vejret. Her kan tænkes store tanker, teambuild’es og meget mere – helt uforstyrret. Når vi dækker op til middag i skoven, er det som i elverkongens grønne sal, hvor fakler og kandelabre lyser op under træernes kroner, mens personalet kræser om gæsterne med mad og drikke.

Her er stille, fuglenes sang kan høres, rådyrene og fasanerne har deres gang på mark og i have, og stjernerne er så smukke, når mørket sænker sig over stedet.

Saltoftehus-slider-miljoe-3

Landbrug

Med Saltofte Gods som udgangspunkt, tilrettelægger og driver Niels Boserup idag omkring 800 ha ager (egen jord og forpagtede ejendomme. Driftsformen er planteavl og virksomheden har 3-5 ansatte årstids-bestemt – hertil kommer skov – og andre arealer.

Læs om vores landbrug

Niels Boserup har ejet og drevet Saltofte Gods i 3 årtier. Nøgleordene er: Effektivitet, optimering og omstillings-parathed med hensyn til at bevare et sundt miljø – ud fra den forudsætning, at landmanden er den, som skal leve af jorden, og derfor er den nærmeste til at kende den og passe på den.

I dag drives knap 700 hektar landbrug udfra Saltofte Gods. Bygningerne kan synes mange og store for nogle, men idet stedet er en travl og moderne produktionsvirksomhed, er de faktisk fuldt udnyttede til både landbrugs-virksomheden og til konference-virksomheden Saltoftehus.
De nyeste teknologier tages gerne i brug – og maskinparken disponeres efter effektivitet og teknologi.

Maskinparken, som driver de 700 hektar er bygget op om John Deere og Claas og JCB.

Avlsgårdsanlægget tæller 3 store stålsiloer (á 917 tons) til opbevaring og tørring af korn, 2 store haller (den ene bygget til at møde EU-krav for opbevaring af korn), 1 stor maskinhal, og et moderne engelsk plantørreri.

Derudover har Saltofte Gods  et moderne værksted, som servicerer maskinparken.

Landbruget dyrker primært : hvede og rug til brød , byg til malt , raps til raps olie, græsfrø til græsplæner og halm til lokal varmeværk og halm til eget halmfyr. Sukkerroer indgår lejlighedsvis i sædskiftet.

Saltofte Gods er en del at Kalundborg Symbiose, ( http://www.symbiosis.dk/) idet vi aftager Biomas gødning, som for os er en råvare og for Novo Nordisk og Novozymes er et biprodukt.

Udlejnings huse: Saltofte Gods udlejer 5 huse.

“Tusind tak for et fantastisk ophold torsdag og fredag. Det var verdensklasse.”

Borup Kemi

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

SALTOFTEHUS
Saltoftevej 7
DK–4470 Svebølle

Tlf: +45 40 13 59 91
Kontakt

Privatlivspolitik

Copyright ©2018 Saltoftehus.
All rights reserved.

Konference og arrangementer