Privatlivspolitik

Kære Saltoftehusgæst

Grundet ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (GDPR) har vi opdateret vores privatlivspolitik, idet vi ønsker at tage ansvar og beskytte alle vores kunder og brugere. Vi forsikrer dig derfor om, at alle oplysninger, som du deler med os, forholdes privat og fortroligt.

 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi har om dig

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Saltoftehus Konference Center er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget af dig om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Saltoftehus
Saltoftevej 7
4470 Svebølle, DK
CVR-nr.: 29026947
Telefon: + 45 59595993
Mail: info@saltoftehus.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores daglige konference/selskabs/teambuilding drift.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler , booking af konference forløb og tidsbestillinger for teamaktiviteter mv.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, firmaadresse – evt. privat adresse ifm private selskaber,. e-mailadresse, telefonnr., tidspunkt for booking af konference/selskabs aktiviteter, teamaktiviteter mv.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan i forbindelse med afvikling af en konference hvor vi har eksterne instruktører på videregiver eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Rådgivere og databehandlere

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i vores booking system HOTSOFT hostet af HOIST GROUP – således vi overholder de angivne lovkrav hertil.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan i særlige tilfælde behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på ovennævnte mail adr.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

De bedste hilsner
Saltoftehus

Saltoftehus
Saltoftevej 7
DK–4470 Svebølle
info@saltoftehus.dk

"Tusind tak for jeres hjælpsomhed, altid fantastiske service og skønne humør. Vi ses HELT SIKKERT snart igen. "

NOVO NORDISK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

SALTOFTEHUS
Saltoftevej 7
DK–4470 Svebølle

Tlf: +45 40 13 59 91
Kontakt

Privatlivspolitik

Copyright ©2018 Saltoftehus.
All rights reserved.

Konference og arrangementer